Ändra publiceringsdatum

Sätt ett tidigare datum, eller automatiskt publicera vid en viss tidpunkt.

Öppna inlägget du vill byta datum på. Klicka sedan på Inställningar och välj Publicering.

Väljer du ett tidigare publiceringsdatum kommer inlägget visa det datumet för dina besökare. Inläggen i bloggen sorteras också på datumet.

Tips Om du har flera inlägg med samma datum, men vill ändra i vilken ordning de visas kan du byta tidpunkt för publiceringen. Väljer du att ett inlägg publicerades kl 10:00 och ett annat kl 11:00 kommer det senare inlägget att visas först.

Tidpunkten visas inte för besökare.