Avpublicera

När du vill spara ett inlägg eller en sida, men utan att någon besökare ser den kan du avpublicera.

Gå till Inställningar och Publicering.

Kryssa i Avpublicera och spara.

Nu är sidan avpublicerad och syns inte längre för besökare.

Tips Det är lätt att råka klicka på den gröna knappen Publicera precis efter avpublicering då det är det vanliga arbetssättet. Gör inte det – då publiceras sidan för besökare igen :)