Avpublicera eller bestämma ett publiceringsdatum

Gå in på inställningar, sedan publicering. Här kan du antingen bestämma ett datum då webbsidan ska publiceras eller så klickar du i boxen avpublicera.