Lösenordskydda din webbsida

Först går du in på inställningar, sedan klickar du på publicering. Där skriver du in det lösenord som kommer krävas för att komma in till webbsidan.