Länka dina sociala medier genom ikoner

Sociala medier ikoner är ett innehållsblock och läggs därför till som alla andra block, genom lägg till knappen. När du har klickat på lägg till väljer du blocket sociala länkar. Sedan klickar du på det nytillagda blocket och skriver in dina sociala medier.