Automatiserade arbetsflöden

Ett automatiserade arbetsflöde är en händelser som aktiveras när t.ex. en order blir betald.

Automatiserade arbetsflöden kan användas för att:

  • Lägg till en tagg på en person som köper en biljett
  • Skicka en notifiering via email när en biljett köps
  • Skicka ett mail till alla deltagare som inte är medlemmar
  • Göra personen som betalar till medlem
  • Göra alla deltagare till medlemmar

Skapa ett automatiskt arbetsflöde

Gå in under meny, inställningar och arbetsflöden. Följ stegen på skärmen. Nu kommer ditt arbetsflöde aktiveras vid nästa betalning som görs.