Fånga in den data du behöver

Anpassade fält låter dig samla in matpreferenser, allergier etc.

För att lägga till ett fält som fylls i när en biljett bokas kan du öppna eventet och gå in under biljetter och anpassade fält.

Här kan du skapa flera olika typer av fält:

  • Textfält där användaren kan skriva vilken text som helst – t.ex. företagsnamn, telefon etc
  • Textfält med flera rader – t.ex. allergier eller matpreferenser
  • Flera val (man kan enbart välja en) – bra för t.ex. Ja och Nej frågor
  • Flera val (man kan välja flera) – bra för t.ex. Branscher man riktar sig till
  • Sektion – om du har många fält blir det enklare att dela av dem med en sektion som kan ha en rubrik och brödtext

Så här ser t.ex. ett textfält ut för en besökare

Inställningar för ett fält

Alla fält som är Synlig ikryssad kommer synas för en besökare vid köp av biljett. Här kan du också ställa in om fältet måste fyllas i eller kan lämnas tomt.

Alla fält sparas i gästlistan för det event du jobbar med. Vill du att den här datan även ska sparas i din generella databas över alla kunder kan du bocka i det alternativet. Vi rekommenderar att använda det på generella fält som inte har med eventet att göra, t.ex. företag eller telefonnummer.

Redigera ett fält med alternativ

På fält som har flera val kan du sätta en  * vid ett alternativ kommer det vara förvalt. För musen över ett alternativ för att ta bort det.

Behöver ett val förtydligas rekommenderar vi att skriva en förklaring inom paranteser:

Slutresultatet ser då ut så här:

Tips

Att hämta information du behöver för ditt event är självklart. Tänk på att fälten måste fyllas i för varje deltagare. Lägger du till ett fält och en person köper fyra biljetter kommer fyra fält läggas till. Vi rekommenderar att använda så få fält som möjligt.

Alternativsfält är alltid enklare att kryssa i än att skriva något i ett textfält. Det är också lättare att sammanställa i Excel.

När en person köper en biljett och betalar med kort eller faktura sparar systemet alltid adressen på personen som köper biljetten samt eventuellt företag.