Exportera till Excel

För att läsa in alla svar från ett formulär till Excel kan du ladda hem en CSV-fil.

Börja med att exportera en sammanställning (CSV-fil) av ditt formulär. Här kan du se hur du gör det.

När CSV-filen är hemladdad kan du i Excel skapa ett nytt Excelark och Arkiv-menyn välja att importera och CSV-fil. Får du valet av vilken avgränsare som används, ange ; (semikolon)

Blir svenska tecken knasiga?

I vissa versioner av Excel kan åäö konverteras till konstiga tecken. För att lösa detta kan du använda Google Spreadsheets/Kalkylark.

  1. Gå in på Google Spreadsheets/Kalkylark
  2. Skapa ett nytt ark
  3. Välj File och Import
  4. I rutan som dyker upp, välj Upload och ladda upp CSV-filen du fått från Snowfire
  5. Fyll i semikolon som avgränsare så här:

Nu ska alla rader synas och via File och Export as kan du välja att ladda hem filen som Excel (XLSX)