Byt språk / Change language

This page is both in Swedish and English to make it easy if you find yourself inside Snowfire in a language you don't understand.

Den här sidan är både på svenska och engelska för att hjälpa dig när du ser Snowfire på ett språk du inte förstår.

Swedish to English

 1. Login at www.snowfire.net
 2. Click your name in the top right corner
 3. Choose Inställningar
 4. Click the orange Byt namn, lösenord eller e-postadress
 5. In the right menu, choose Språk
 6. Change language in the drop down menu and save.

Engelska till Svenska

 1. Logga in på www.snowfire.se
 2. Klicka på ditt namn uppe till höger
 3. Välj Settings
 4. Klicka på Change profile
 5. I menyn på högersidan, välj Language.
 6. Byt språk i rullgardinsmenyn och spara