Byt namn på en sida

Byta namnet på sidan som syns i menyer & i webbläsaren.

Öppna sidan du vill byta namnet på gå in under Inställningar och SEO & Meta.

Här kan du ställa in sidans namn. Det översta namnet (Webbshop i mitt exempel) är det namn som syns i menyer.

Vill du ha ett eget namn på sidan som ska synas i sökresultatet på Google kan du fylla i Sidans namn för sökmotorer.

Skulle jag valt att lämna fältet för sökmotorer tomt skulle Google istället skriva "Webshop - Snowfire".