Cookielagen

Om du har behov av att informera dina besökare om användandet av cookies.

Om du vill visa en ruta för besökare kan du generera din egen genom att gå in på https://cookieconsent.insites.com/download/

Fyll i allt och välj sedan "Copy code".

I Snowfire, gå in under meny, inställningar och lägg in kod i <body>. Klistra in koden och spara.