Lösenordsskydda en sida

För att lösenordsskydda en sida kan du gå in under Inställningar och välja Publicering. Här finns valet att kryssa i lösenordsskydd och välja ett lösenord.

Så fort du sparar kommer sidan kräva ett lösenord. Tänk på att eventuella undersidor till sidan du skyddar också kommer bli skyddade automatiskt.

T.ex. säg att du har en sida som heter Medlemskap. Och som undersida har du Förmåner på adressen http://din-sida.se/medlemskap/förmåner. Då kommer Förmåner automatiskt bli skyddad när du lägger in ett lösenord på Medlemskap-sidan.