Startsida

Så väljer du sidan som ska visas när en besökare går in på www.din-domän.se

Öppna sidan du vill göra till startsida, gå sedan upp till knappen Inställningar och välj SEO & Meta. I rutan som dyker kan du klicka på Gör X till startsida