Lägg in ett innehållsblock överst

Vanligtvis läggs block in längst ner när du klickar Lägg till. Om du håller nere SHIFT-tangenten och klickar på ett block så kommer det läggas in överst på sidan istället.