Lägg in flera innehållsblock med ett klick

Klicka på Lägg till så rutan med alla block dyker upp. Håll sedan nere ALT-knappen på tangentbordet och klicka på t.ex. "Text / Bild". Nu öppnas en ruta som frågar hur många block du vill ha. Fyller du i t.ex. 3 där kommer tre textblock läggas in direkt.