Utländsk valuta

Om din webshop använder en annan valuta än SEK behöver du ställa in detta hos Fortnox.

Logga in hos Fortnox och under inställningar, leta upp valuta och lägg till t.ex. EUR eller USD. Gå sedan in under bokföringsinställningar och välj vilket konto du vill ha för valutakursförluster.