Kategorier

Skapa & redigera kategorier kan göras via meny, e-butk, kategorier. Finns en produkt enbart i en kategori kan den ändras genom att redigera produkten.

Ny kategori

En kategori kan skapas på två sätt. Antingen genom att redigera en produkt och välja Skapa ny i rutan för kategori. Eller så kan alla kategorier administreras under meny, e-butik och kategorier.

Redigera kategori

Gå in under meny, e-butik och kategorier. Klicka på den kategori du vill byta namn på och längst till höger finns valet Byt namn.

Ta bort kategori

Gå in under meny, e-butik och kategorier. Klicka på den kategori du vill byta namn på och längst till höger finns valet Ta bort. Alla produkter kommer finnas kvar, det är enbart kategorin som försvinner.

Skapa underkategori

Det går att skapa upp till två nivåer av kategorier i butiken. Säg t.ex. att du har en huvudkategori som heter T-shirts och under detta vill dela in dem i Dam och Herr. Börja med att skapa kategori T-shirts och lägg in minst en produkt i den kategorin så här:

Nu kommer din kund att kunna filtrera ut enbart T-shirts i underkategori Dam.