Datahantering

All data som sparas i Snowfire hanteras i våra datacenter dit enbart godkänd personal har tillträde. All dataöverföring är skyddad och sker över en krypterad förbindelse.

Datacenter: Stockholm

Vårt datacenter i Stockholm driftas av vår partner Elastx.

Datacenter: London

Vårt datacenter i London driftas av vår partner Rackspace.

Backup görs kontinuerligt och skickas krypterad till ett separat datacenter på Irland som driftas av Amazon Web Services.

Vilken typ av data sparas

Snowfire sparar IP-nummer på besökare och användare för att förhindra bedrägeri och otillåten åtkomst. Dessa loggar töms kontinuerligt.

Som administratör av en webbsida kan du välja att lagra ytterligare personuppgifter t.ex:

  • Formulär
  • Beställningar i Webbshop
  • Nyhetsbrev

Tips: Gå igenom GDPR-checklistan och använd Personuppgiftskollen för att få en överblick över vilka personuppgifter ni lagrar.