Webshop

När en kund beställer produkter i din webbshop skapas en order med tillhörande personuppgifter som krävs för att hantera ordern. T.ex. namn, adress, e-post m.m

När en kund gör ett köp ingår de ett avtal som ger dig laglig grund att spara personuppgifter. Dessa kan inte heller raderas då bokföringslagen kräver att uppgiftera sparas i minst 7 år.

För att enkelt söka fram alla ordrar & personuppgifter för en kund, använd personuppgiftskollen.