Events

När biljetter till events köps samlas två typer av personuppgifter in. Först alla deltagare till eventet och sedan personen som betalar för biljetterna. Det kan t.ex. vara så att en person köper biljetter åt någon annan.

Hitta personer & deltagare

För att söka fram personuppgifter kan personuppgiftskollen användas.

Radera personuppgifter

Personuppgifter för deltagare på ett event kan raderas tidigast 24 timmar efter att ett event har ägt rum. Gå in via personuppgiftskollen, sök efter personen och här finns sedan möjlighet att radera uppgifterna.

Tittar du på en gästlista där raderade personer ingår kommer dessa ha namnet "Deleted" med e-postadressen "deleted@snowfire.net". Alla anpassade fält och övrig information är permanent raderade.

När personuppgifter raderas ur Events och People försvinner de direkt ur gränssnittet, däremot tar det 24 timmar till 30 dagar innan uppgifterna permanent raderas. Detta gör det möjligt för vår support att återställa data som tagits bort av misstag. 

Hur länge du vill att vi mellanlagrar borttagen information ställer du in i personuppgiftskollen.

Beställningar

När en kund beställer biljetter skapas en order med tillhörande personuppgifter som krävs för att hantera ordern. T.ex. namn, adress, e-post m.m

När en kund gör ett köp ingår de ett avtal som ger dig laglig grund att spara personuppgifter. Dessa kan inte heller raderas då bokföringslagen kräver att uppgiftera sparas i minst 7 år.

För att enkelt söka fram alla ordrar & personuppgifter för en kund, använd personuppgiftskollen.

Medgivande för eventdeltagare

Vi rekommenderar att ha ett medgivande i samband med bokning av biljetter där användaren ger tillstånd att hantera personuppgifter på det sätt som behövs för att genomföra eventet.

T.ex:
Genom bokningen godkänner jag de allmäna villkor samt vår personuppgiftspolicy. 

Maila den text ni vill ha till samt länkar till era villkor och personuppgiftspolicy så läggs de in i bokningsflödet. 

Detta material tillhandahålls som allmän information och är inte avsedd att ge juridisk rådgivning. För att förstå dataskyddsförordningens fulla inverkan på någon av dina databehandlingsaktiviteter, kontakta en jurist.