Personuppgiftskollen

I ditt Snowfire finns verktyget Personuppgiftskollen där du kan söka fram personuppgifter.

Du hittar verktyget under meny och inställningar.

Sök

Sök efter en person med fullständigt namn eller e-postadress. Vi rekommenderar att alltid använda e-postadress i första hand.

En sökning visar alla ställen i systemet där personuppgifter sparas, t.ex:

  • Ordrar från e-butiken
  • Formulär
  • Beställda biljetter i Snowfire Events
  • Nyhetsbrevsprenumerationer
  • m.m.

Varje typ visas som ett avgränsat vitt fält. I varje fält kan du till höger hitta olika typer av knappar för att t.ex. visa, redigera eller radera personuppgifterna.

Bibehållande av data

När personuppgifter i People och Events tas bort försvinner de direkt ur gränssnittet. Det tar sedan mellan 24 timmar och 30 dagar innan de raderas permanent. Detta gör det möjligt för supporten att återställa data som tagits bort av misstag.

Du kan ställa in tidsperioden (24 timmar eller 30 dagar) genom att gå in under meny > inställningar > personuppgiftskollen och lagringslängd.

Portering & Export

Alla personuppgifter som samlats in kan exporteras i antingen PDF eller JSON som hittas längst ner på sidan efter genomförd sökning. Begär din kund att få veta vilka uppgifter du lagrar rekommenderar vi att exportera en PDF.

Den nya dataskyddsförordningen kräver också att en person ska kunna portera, dvs. flytta sina personuppgifter till en annan tjänst. Det kan göras genom att exportera uppgifterna som JSON, vilket är ett maskinläsbart format.